przegląd instalacji elektrycznej gdańsk

Przegląd instalacji elektrycznej Gdańsk

Sprawne działanie instalacji i urządzeń elektrycznych zależy od regularnej konserwacji oraz przeglądu stanu przewodów oraz gniazd i bezpieczników.Zamów przegląd elektryczny już dziś.Nasza firma oferuje przeglądy starych instalacji aluminiowych oraz nowoczesnych wykonanych z przewodów miedzianych.

Kontrola techniczna instalacji elektrycznej jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa oraz bezawaryjnego działania.Regularne przeglądy pozwalają na szybkie wykrycie potencjalnych usterek ,zapobiegają uszkodzeniom sprzętu elektronicznego i są najlepszym sposobem na utrzymanie instalacji w dobrej kondycji przez wiele lat.

Przeglądy i konserwacja

Podczas przeglądu dokładnie sprawdzamy poszczególne elementy instalacji elektrycznej

  • Kontrola stanu przewodów elektrycznych
  • Diagnostyka wszystkich elementów instalacji
  • Sprawdzenie działania bezpieczników
  • Ocena stanu izolacji przewodów
  • Dokręcenie śrub na stykach w rozdzielni
  • Kontrola WLZ - wewnętrzna linia zasilająca
  • Ocena stanu gniazd i wyłączników

Kontrola wzrokowa instalacji i urządzeń elektrycznych

Kontrola stanu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, zawsze poprzedza wszelkie czynności naprawcze,czy remontowe.

Dobrze przeprowadzona kontrola wizualna pomoże naszemu elektrykowi zidentyfikować obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę,niekiedy należy wymienić uszkodzone elementy.Po zakończeniu oględzin sporządzany jest protokół techniczny.

.